Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

So Honbu-Dojo

Ring oss på 0737070205

Organisationens egenbyggda huvuddojo

HTML5
Foto från byggstarten av So-Honbu-Dojo.


  1. INLEDNING
  2. VÄRDET MED EGEN DOJO
  3. SVARTBÄLTESPROGRAMMET
  4. ARENA FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN

INLEDNING

I över 10 år har vi sökt efter en lämplig huvuddojo för vår verksamhet. Många lokaler har varit aktuella men inte varit tillfredsställande för de krav som ställs på en sådan lokal. Efter år av sökande fann till sist organisationen en lösning genom uppförandet av en egen lokal.


VÄRDET MED EGEN DOJO

En organisation som har en egen hemma dojo i egen regi är en utomordentlig tillgång för verksamheten. I en egen lokal ansvarar verksamheten över sina tider och kan själva välja exakt vilkad dagar eller klockslag träning skall ske, vilket inte är fallet med de vanliga gymnastiksalarna som måste hyras under särskilda villkor av kommunerna i landet. Det finns heller ingen garanti inför varje verksamhetsår att erhålla samma tider vilket kan påverka verksamheten negativt. Möjligheten att kunna arrangera instruktörsseminarier och vidareutbildning i egen regi är en ovärderlig tillgång i att kunna utbilda blivande instruktörer och lärare med hög kompetens.


SVARTBÄLTESPROGRAMMET

So-Honbu Dojo är hemvisten för Svartbältesprogrammets undervisning, även om den också sker lokalt ute i våra Koryukans. Genom vår utbildningslokal och dojo som mynnar direkt ut i den japanska trädgården har vi många ytor för studier i de österländska kampmetoderna i en fantastisk atmosfär.


ARENA FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN

So Honbu Dojo är S.G.A.K's officiella mötesplats för organisationens internationella samverkan. So Honbu Dojo är perfekt för privata studier och undervisning mellan internationella "Shihans", "Senseis" oxch "Shibuchos" där kunskapsutbyte och internationellt samarbete kan avtalas. I direkt anslutning till So Honbu Dojo finns både bekvämt boende med tillgång till spa och relax såväl som en omfattande idrottsmiljö utomhus (motionsspår med elljusslinga, utomhusgym, stora träningsytor ytor för mysket stora grupper på 200 samtidiga tränande. So Honbu har även tillgång till privat strand med grillplats för givande teori- och grillkvällar under varma sommarkvällar. So Honbu ligger med sin belägenhet nära havet i ett område av riksintresse för sin unika miljö med egen japansk trädgård. En unik och ovärderlig tillgång för S.G.A.Ks verksamhet och därmed dess utövare.Ring oss på 0737070205