Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Internationellt

Ring oss på 0737070205

KORTA KURSER - Öka dina chanser att framgångsrikt hantera risksituationer

OBSERVERA: Detta är särskilda självförsvarskurser utanför den ordinarie träingen i våra Koryukans! Förväxla inte dessa med den schemalagda karateträningen kvällstid på våra olika orter.

Dessa kurser är riktade självskyddskurser med övningar och metoder för att bättre kunna hantera sin personliga säkerhet och har annat fokus än vår motionsverksamhet. Dessa kurser vänder sig både till företag men ÄVEN privatpersoner som tillsammans i grupp vill boka självskyddsträning under särskilt seminarietillfälle.


Många arbetar idag under sådana förutsättningar att de är i en riskgrupp att med större risk konfrontera situationer med risk för våldshandlingar. Att proaktivt kunna möta dessa situationer genom vår utbildning kan vara ett effektivt steg för personlig säkerhet.

Vår utbildning vilar på beprövade metoder och undervisas av erfarna instruktörer med erfarenhet från Kriminalvård, entrévärd och framför allt decennier av undervisning av självförsvarsorienterad kampkonst (ej att förväxla med idrottsformer av karate eller liknande). Vi utbildar i första hand i våra egna lokaler där vi har möjlighet att erbjuda Er ett helheltskoncept och möjlighet till bokning under ordinarie arbetstid. I vissa av våra tillgängliga lokaler kan vi endast erbjuda kurser efter arbetstid. Vi kan även arrangera kursverksamheten på plats hos Er om lämpliga ytor kan tillhandahållas.

UTBILDNING SKER PÅ PLATS I VÅR DOJO I VISBYOMRÅDET PÅ GOTLAND. Alternativt kan vi vid grupper på minst 10 perosner anordna utbildningen i Drottningholm väster om Stockholm.

KURSDATUM:
KONTAKTA OSS MED DIN FÖRFRÅGAN NEDN ( (Ej bindnande)
Kontakta oss i god tid för att öka chansen att genomföra din utbildning.

GENERELLT KURSUPPLÄGG:
09:00 Kursstart och introduktion
10:00 Teori
11:00 Praktik - Övningar
12:00 Lunch
13:30 Teori
14:30 Praktik - Övningar
15:30 Paus
15:45 Praktik - Övningar
17:00 Avslut

KURSER
  1. Grundkurs - Steg 1
  2. Fortstättningskurs - Steg 2
  3. Avancerad kurs - Steg 3
  4. Diplomkurs - Steg 4
  5. Diplomkurs + PAKET - Steg 1-4
  6. Specialkurser

GRUNDUTBILDNING - GRUNDKURS - STEG 1

1 995 kr per person exklusive moms
Minst 10 deltagare

Denna kurs vänder sig till de flesta människor. Du behöver vara vid normal hälsa och inte ha några avgörande funktionshinder* för att kunna tillgodogöra dig undervisningen. Kursen omfattar både teori och praktik efter vårt unika curriculum. Detta är en mycket omtyckt kurs som genomförs på ett inkluderande och avslappnat vis.

* Notera att vi gärna undevisar alla och inte värderar människor olika. Dock måste envar förstå att till vissa övningar måste just vissa förutsättningar erhållas om vi ska kunna leverera produkten korrekt. Att sakligt vara tydliga med vilka förutsättningar som gäller för att alla som deltar ska kunna tillgodogöra sig undervisningen såsom den är avsedd, är en av våra kvalitetsfaktorer och ett uttryck för seriositet.

GRUNDUTBILDNING - FORTSÄTTNINSKURS - STEG 2

2 995 per person exklusive moms
Minst 8 deltagare

Fortsättingskursen höjer nivån ytterligare ett steg. Vi återvänder med en snabb resumé av grundkursen och kommer därefter snabbt in på alla nya moment. Här kan vi nu gå in på de olika moment som grundkursen av naturliga skäl inte kan behandla. Mer tid för övning och mer tid för frågor. På samma sätt som grundkursen vänder sig fortsättningskursen till de flesta människor. Du behöver dock ha gått grundkursen och vara vid normal hälsa och inte ha några funktionshinder som hindrar dig att ta till dig kursens innehåll. Kursen omfattar både teori och praktik efter vårt unika curriculum. Detta är en mycket omtyckt kurs att kombinera direkt med grundkursen under två kursdagar. Effektivt och prisvärt eftersom vi bjuder på 10 % rabatt på denna kurs om Du bokar den samtidigt som grundkursen.

GRUNDUTBILDNING - AVANCERAD KURS - STEG 3

3 995 per person exklusive moms
Minst 6 deltagare

Den avancerade kursen är för dig som vill få optimal chans att lära dig på ett sådant vis att dina inhämtade kunskaper stannar i ditt rörelseminne under längre tid. Här lyfter vi nivån ytterligare och med de tre kurserna i ryggen har Du en gedigen grund för att hantera olika risksituationer Du mot all önskan hamnar i.


DIPLOMKURS - STEG 4

6 995 per person exklusive moms
Minst 4 deltagare

Diplomkursen är för dig som vill ge din grundutbildning ett vidare perspektiv och lära avancerade metoder att säkerställa inte bara din egen utan även andras säkerhet inom din personliga räckvidd. Kursen omfattar två intensiva utbildningsdagar och kan med fördel bokas tillsammans med grundutbildningens kurser för att få en sammanhängande utbildning på fem (5) hela dagar.
Denna utbildning sker främst i våra lokaler på Gotland.

DIPLOMKURS + PAKET - Steg 1-4

VÅRT BÄSTA ERBJUDANDE!
11 980 kr per person ex moms (rabatterat paketpris)
Minst 4 deltagare

Det bästa alternativet och för dig som på ett tidseffektivt vis vill få en komplett grundutbildning till absolut bästa pris. Bokar Du DIPLOM + PAKET (Steg 1 till Steg 3 tillsammans med Diplomkursen) erbjuder vi ett paketpris om endast 11 980 kr exklusive moms vilket innebär hela 25 % rabatt mot att kurserna bokas var för sig vid enskilda tillfällen. DIPLOM + PAKET sker i våra utbildningslokaler på Gotland.

Boende under din utbildning för dig som bokar DIPLOM + PAKET
Gotland är en perfekt plats för rekreation och utbildning kombinerad med andra evenemang. Varför inte passa på att hålla Er Kick-off samtidigt? Vi kan även förlägga DIPLOM + PAKET-kursen under helgtid (lördag och söndag) så minmimeras antalet dagar med frånvaro från kursdeltagarna från Er arbetsplats.

September är oftast en härlig tid på Gotland med sin långa sensommarsäsong. De allra flesta krogar och liknande är fortfarande öppet men då oftast till ett fördelaktigare pris än under den hektiska högsäsongen. Boende sker antingen i "vår" anläggning på gångavstånd från utbildningslokalen, vandrarhemmet vi samarbetar med eller varför vårt inte hos vårt partnerhotell Clarion i Visby innerstad.

Kostnad för boende ingår inte i kursavgifterna.

Vi erbjuder vår utbildning i privat miljö där vi på ett personligt och avslappnat vis erbjuder de bästa föruitsättningarna för en god undervisningsmiljö. Vill NI slappna av efter undervisningen i vår vedeldade badtunna (Skärgårdstunnan 10 - 12 personer) är Ni varmt välkomna att boka den för ett mycket förmånligt pris!

Lunch
Vi kan även arrangera lunch för 100 kr per deltagare i våra enskilda kurser då dessa sker på plats i våra lokaler på Gotland. Bokar Du DIPLOMKURS + PAKET ingår alltid lunch.


SPECIALKURSER

SPECIALKURSERNA 5 - 10 är i övrigt skräddarsydda kurser med särskilt fokus på viktiga undervisningsonråden. Här finns även utbildning för deltagare med funktionshinder. Skicka oss en förfrågan för mer information.

Kaffe och fika ingår i alla kursavgifter
Ring oss på 0737070205