Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Träna Karate med oss i våra Koryukans

Ring oss på 0737070205

Undervisningen i en Koryukan

Traditionell karate

Om Du på allvar vill lära dig seriös kampkonst har Du kommit till rätt plats. Som Du kan läsa här ibland våra sidor har Du säkert redan klurat ut att all karate inte är samma sak även om den i grunden bygger på samma principer. Genom åren har kunskap gått förlorad, andra fokus har lyfts fram och det som en gång var en omfattande metod för både funktionellt självförsvar och personlig utveckling har idag ofta minimerats till fokuserad övning på några enskilda specialiserade moment.

[FORTSÄTTNING FÖLJER HÄR.]

TRÄNING FÖR TJEJER och KVINNOR

Vår undervisning passar kvinnor och tjejer mycket väl. Vi har ungefär hälften tjejer och killar som tränar tillsammans. Alla tränar under sina egna förutaättningar och mäts inte mot varandra. En blandad miljö mellan killar och tjejer ger de bästa förutsättninarna att att lära självförsvar under de allra bästa förutsättningarna.

I din träning med oss får Du bland annat lära dig följande traditionella moment :

Att nedanstående förteckning innehåller så många olika moment beror på att våra Koryukans undervisar i flera karatestilar vilket skiljer sig från träningen i en karateklubb som är bunden till att undervisa i en stil (exempelvis Shotokan, Shito Ryu, Wado Ryu eller Goju Ryu). Hos S.G.A.Ks Koryukans undervisas följande karatestilar: Koryu Uchinadi, Ryukyu Kenpo Karate-Jutsu och Goju Ryu Karate-Do där vi med gemensamma nämnare bryggat över skillnader och istället omfamnat dess likheter.

Därigenom garanteras utövarna att den viktiga traditionella mentala träningen, budofilosofi och alla tekniska principer karaten omfattar faktiskt kan undervisas på det vis vi menar karate ska representera i sin helhet.

 1. KIHON - GRUNDER.
 2. KATA - MÖNSTER.
 3. NE WAZA - GOLVKAMP.
 4. BUNKAI - APPLIKATION.
 5. TAISO - STYRKETRÄNING.
 6. IBUKI - ANDNING.
 7. KUMITE - KAMP.
 8. GAKUSETSU - TEORI.
 9. GOSHIN JUTSU - SJÄLVFÖRSVAR.
 10. GENRI - TEKNISKA PRINCIPER.
 11. SHOYOU - MENTAL TRÄNING.
 12. SHIKEN - EXAMINERING.

KIHON - GRUNDER:

Kihon är karatens byggstenar och har olika utförande beroende på vilken stil som utövas. Det kan vara enskilda tekniker i sin helhet men framför allt hur de utövas. Det finns ytterligare nivåer över prepktivet hur tekniken ska se ut, vilket Du får lära dig under själva undervisningen.


KATA - MÖNSTER:

Kata är en serie av Kihon som kan härledas till en särskild stil eller mästare som står som representant för olika kata. Gojustilen har just sina kata och Koryustilen har sin egen uppsättning av kata. Förenklat kan man säga att det som skiljer den moderna karaten idag är framför allt vilka kata de utövar, men en djupare analys erbjuder en oerhört mycket större förklaring det inte finns utrymme här att beskriva.


NE WAZA - GOLVKAMP:

Ne Waza är ofta representerad inom Judo, men vi lägger mer i begreppet än vad som normalt rymms inom Judons perspektiv. Ne Waza används överhuvudtaget inte i den moderna karaten eller tävlingskaraten där kamp normalt bryts efter två sekunder då motståndaren hamnat på golvet. Vi undervisar i Ne waza som en mycket viktig del av Koryuformen (den äldre och ursprunglkiga formen) av karate. Vi undervisar även i moderna representationer av denna gren som då kallas Submission Wrestling, en gren i MMA-träningen.


BUNKAI - APPLIKATION:

Bunkai betyder egentligen "analys" och innebär här en analys av Kata och dess innebörd. Vi har färdighet att använda flera nivåer av analys i kontrast till den enda nivån som man normalt används inom karaten. Detta innebär att vi innehar en unik förståelse av Kata utöver den enda förklaringen - och ibland otrovärdiga - som existerar och då endast baseras på den moderna karatens Kihon. DU får lära dig mer om de olika nivåenra i din träning på olika nivå.


TAISO - STYRKETRÄNING:

Taiso är ett omfattande begrepp som omfattar rena styrketränande och konditionstränande begrepp. Ofta använder vi olika traditionella redskap när sådan möjlighet finns - såsom på läger eller seminarium.


IBUKI - ANDNING:

Att andas på ett korrekt sätt är en utpräglad hörnsten i karatestilen Goju som i många fall fått stå som avbild där andra stilar hämtat sion inspiration. I den moderna karaten övas inte nomralt dessa moment på en djupare nivå då den moderna karaten ofta är tävlingsiniriktad där bara få moment därför tränas. I kombination med de ädre karatesystemen kan vi erbjuda fler kata med fokus på andning och även en kunskap om hur utvecklingen av dessa färdigheter sett ut från karatens tidiga historia tills idag.


KUMITE - KAMP:

Kumite är ett samlingsord hos oss som inte bara är Shiai kumite (tävlingsfight baserad på att erhålla poäng). Det är oerhört viktigt att Kumiteträning sker på ett trygt, pedagogiskt och säkert vis för att gynna en god undervisningsmiljö. Kumite betyder uteslutande i den moderna karateklubben just tävlingskarate med sina begränsande regler om hur och var tekniker får appliceras. Den moderna Kumiten används däremot i vårt systmem som en mycket lämplig introduktion och pedagogiskt insteg i den omfattande världen kring Kumite. På så vis vet vi att alla utövare får ett tekniksrt förhållningssätt i en konditionsutvecklande del av tränignen när de är redo.


GAKUSETSU - TEORI:

Teoretiska färdigheter är en del av begreppet som definierar en akademi. Vi nöjer oss inte med att utöva ett par få utvalda moment av karateträningen utan menar att teoretisk förståelse av de olika begreppen är av yttersta vikt för att utveckla och utbilda en komplett karateutövare. Vi talar här oom pedagogiska principer, karatemetodik, historia, men även om genri de tekniska principerna. Teori brukar främast vara förlagd till våra läger och seminarium.


GOSHIN JUTSU - SJÄLVFÖRSVAR:

Man kan lätt tro att självförsvar och karate är synonymnt men det är egentligen inte en korrekt beskrivning. Modern karate som normalt utövas i den vanliga sportkarateklubben har till viss del användbara självförsvarsprinciper men är främst ett tävlingssystem för att vinna tävling vid poängbaserade event. Självförsvar omfattar oerhört mycket mer dels ur tekniskt perspektiv och dels ur mentala perspektiv. Även nödvärnslag och andra parameterar måste undervisad i självförsvarsträning då självförsvarsträningen står utanför de reglerade och sportifierade tävlingsaspekterna.


GENRI - TEKNISKA PRINCIPER:

Att stdera karatens tekniska principer sker del i träningen till vardags men även genom djupare studier kring exakt vilka dessa är. Vi talar "ancient machines" och "PWR" i den applikationsbaserade karaten, men även begrepp som hör hemma i den moderna sportkaraten. Hos oss kan Du inte erhålla svart bälte utan att ha en djup förståelse kring dessa olika principer.


SHOYOU - MENTAL TRÄNING:

Mental träning är mer än att meditera, även om den givande aspekten av karateträningen utövas regelbundet i samband med träning och läger. Mental träning är också en del av självförsvarsträningen men framför allt att involvera klassiska "Budo Virtues" som ytterligare en hörnsten den samma karateundervisningen vilar på. Denna del av begreppet karate brukar ha en ytlig representation som stananr vid artighet, men som Koryukan lägger vi mycket mer och djupare betydelese av denna kärna i karaten.


SHIKEN - EXAMINERING:

Regelbundet erbjuds den tränande att utföra examinering och därmed testa för ett nytt bälte. Examinering handlar även om att erhålla nivå av instruktörsskap för svartbältesutövaren och tillhörande begrepp. Vi kallar även examineringen för gradering i de fall detta avses och är något som sker utanför ordinarie träning oftast i samband med läger eller liknande. Ibland kan vi förlägga gradering under ett vanligt pass även om själva momentet är en frivillig del av träningen man väljer att delta i, precis som träningen i övrigt. Du får veta mer om hur gradering fungerar då Du börjat träna. Det är träningen som leder framåt, inte graderingen.