Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Om oss

Ring oss på 0737070205

Möt oss och vår historia

FILOSOFI


TRYGGHET.

innebär att alla utövare ska medverka i en trygg verksamhet som värnar om integritet, säkerhet och trygg undervisning med härstamning från de främsta mästarna från förr.

OMSORG

innebär att alla utövare ska visa, känna och erhålla en omsorgsfull undervisningsmiljö med minimal risk för skador där vi undervisar i kampkonstens alla aspekter och visar omsorg för våra medtränande.

ANDA (spirit)

innebär att alla utövare undervisas i förmågan att med framåtanda kämpa för sin egen utveckling och dela positiva upplevelser med sina medtränande.

Andra ledord är Vilja, Tålamod och Hängivenhet!

Omdömen

Karaten ger mig personligen väldigt mycket. Framför allt tålamod, inre lugn och bättre fysik

Anna E

Karaten har gett mig en plats där jag kan vara tillsammans med mina barn. Där vi kan utvecklas tillsammans på ett jämnbördigt vis och sträva mot ett gemensamt mål.

Joakim S

Karaten är den mest underbara resan, som först stärker en fysiskt och sedan psykiskt. Ger en disciplinen och noggrannheten att utveckla sig själv, inifrån och ut.

Josefin B

Karaten har framförallt givit mig fokus, ledarskap och känsla för ansvar.

Patrik E

Man blir aldrig fullärd, det finns alltid nått och se fram emot och bemästra.

Lasse A

Inom kampkonst är begreppet "härkomst" eller "härstammning" av central betydelse eftersom begreppet är kopplat till vilken variant av karate man utövar. Det kan låta lite pretentiöst men bygger på engelskans "lineage" vilket handlar om att undervisningen har en koppling i "rakt nedstigande led". Det illustrerar den viktiga kopplingen vår organisation har med de ursprungliga mästarna från förr. Detta igenom hur den högst ansvarige instruktören "i rakt nedstigande led" undervisats av mästare med direkt anslutning till Dai Nippon Butokukai i Japan. En kunskap som nu kan undervisas till dig genom oss när Du blir en del av din Koryukan!

Bra att veta: Karate representerar som kulturhistoriskt kampsystem, kunskaper överföts i generationer mellan vuxna, barn och lärljungar. Det har senare etablerats skolor med framstående historiska mästare som undervisat sina elever i hundratals år och sedan därefter lämnat ett ovärderligt kulturarv i sina arvtagares händer. I detta arv omfattas både filsofiska aspekter tillsammans med tekniska principer och hemligheter. Därför är en genuin "lineage"  med ansvariga ledare viktig för din egen framtida examinering. Denna ska följa och bevara linjen genom din egen träning. Utan det viktiga kulturarvet som förs vidare till dig har Du heller inget genuint arv att föra vidare till andra när den dagen kommer.

Naturligtvis får man träna av vilken orsak man vill och man är välkommen att också ha vilken syn man vill, men genom åren av träning - perspektivet efter 10 år och som svart bältesinnehavare - måste dessa aspekter väckas till liv genom den personliga väg till inre mognad träningen erbjuder. Detta är ett en vikitg uppgift för i en Koryukan. Här ligger bevarandet och förmedlandet av den genuina tradition som präglats genom historien alltjämt i fokus och är något vi är stolta över!

Våra lärare och tränare

I verksamheten möter Du ca 20 ledare såsom lärare, tränare och hjälpinstruktörer som regelbundet undervisar och leder verksamheten på plats. Bland dessa möter Du:

HTML5

SHIHAN

Leder organisationeni egenskap av director. Shihan har 40 år av träning bakom sig.

Mer information...

HTML5

SENSEI

Cirka 20 år av träning bakom sig.

Mer information...

HTML5

SENSEI

15 år av träning bakom sig.

Mer information...

VÅRA KVALIFICERADE HJÄLPINSTRUKTÖRER (Ledaragrupp)

I vår verksamhet möter Du även våra mycket välutbildade svartbältesinstruktörer, hjälpinstruktörer och administratörer som i sin egen träning också medverkar i Svartbältesprogrammets löpande ledarautbildning. Våra svartbältesinstruktörer har omkring 10 år av träning bakom sig i vår verksamhet.


Ring oss på 0737070205