Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Vill Ni lära mer?

Ring oss på 0737070205

Att ansluta sig till S.G.A.K.

Vi välkomnar ansökningar om att bli en del av vår organisation. Historiskt har det varit en stor framågång att samarbeta och hjälpa olika verksamheter i sin undervisning och träning.

Att teckna medlemskap för din klubb är inte ärskilt dyrt och medlemskapet betalas per dojo.

Årsavgift
Medlemsavgiften per dojo är endast 2 000 kr per år oavsett hur många medlemmar Ni har. Vi kan då erbjuda Er som medlem hjälp med bokföring, redovisning eller reklamarbete om Ni behöver sådan hjälp till starkt reducerat föreningspris!

Som medlem kan Ni även få specialträning i vissa koncept i vår Honbu-Dojo eller på annan lämplig plats. Ni får även möjlighet att medverka i våra läger och seminarier till medlemskostnad. Har Ni GOJU RYU som Er "grundstil" har Ni extra mycket att vinna på att ansluta Er då vi kan hjälpa Er att utvecklas i en liknande resa vi själva genomfört de senaste 15-20 åren.

För att gradera i vårt system behävs en särskild "cross-overträning" som vi har utvecklat. Vi skräddarsyr den tillsammans med Er. För examineringar i vårt system, ta kontakt med oss för mer information.


Ring oss på 0737070205