Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Internationellt

Ring oss på 0737070205

Internationell samverkan

HTML5


  1. INLEDNING
  2. VÄRDET MED INTERNATIONELL SAMVERKAN
  3. ATT VARA EN INTERNATIONELLT ERKÄND KORYUKAN
  4. REKOMENDATIONER

INLEDNING

S.G.A.K är involverad i ett världsomspännande nätverk vilket i en sann kamratlig anda represnteras av respktive nationellt engagerade Shihans och Shibuchos. Samarbetet bygger på S.G.A.Ks Director som genom de decennier av utbildning, träning och internationella kontakter etablerat varaktiga relationer med många kompetenta ledare runt om i världen.


VÄRDET MED INTERNATIONELL SAMVERKAN

Genom att lära av varandra och arrangera forskningsarbete över världens gränser kan vi tillsammans finna djupare bakgrund och mening i de österländska och västerländska kampsystemen. Den synergieffekt av samverkan som leder till denna utveckling av vår kunskapsbank kan inte underskattas. Denna utveckling och kunskap transformeras sedan ner genom organisationen till den enskilde utövarens egna träning. Detta är en del av det som gör kampkonstträning tillsammans med oss så oerhört värdefull. Vi kallar denna ständiga utvecling för "Kaizen" och är idag en väl etablerad metod till och med anammad i den komersiella världen. Ännu ett exempel på hur den kampkonst vi undervisar är så väl beprövad och funktionell att den omfamnas av ledande företag runt om i världen.


ATT VARA EN INTERNATIONELLT ERKÄND KORYUKAN

Att vara en etablerad Koryukan innebär att förvalta ett stort kulturhistoriskt ansvar och tillse att vissa tradtitioner bevaras och andra utvecklas. Utvecklingen måste ske enligt de principer som kampkonsten vilar på och att endast omfana en del av vad begreppet karate innebär, är att utarma begreppet och reducera begreppet karate till något minre än vad det än gång var. Det är varkje ledares ansvar att söka förståelse för att begreppet "själva karaten" aldirg kan innebära en liten del av denna österländksa personloghetsutvecklande rörelseform i exempelvis endast sportkarate. I en äkta Koryukan, meed licens att fungera som sådan representant är detta ett absolut verksamhetskrav oxh annat är helt otänkbart. Även om man söker sig till tränignen bara för att komma i god form är det naturligtvis helt i sin ordning och man kan själv välja under vilka premisser man deltar, men det kan aldrig vara karateledarnas mål, som måste vara större. Den som från början började träna för det goda skälet att "komma i form" brukar utveckla sin syn och plötsligt komemr många andra aspekter in i bilden för den tränande. Att då inte kunna erbjuda den komplexitet som sann karate innebär skulle för en lika sann Shihan innebära ett svek mot den tränande som kommit i god tro.

En karateklubb kan inte bara kalla sig "Koryukan" utan måste representera våra stilar Koryu Uchinadi och Ryukyu Kenpo Karate Jutsu vilka är Koryustilar.


REKOMMENDATIONER

S.G.A.K. har rekommendationer både från våra utövare och ledare naturligtvis i olika faser av sin egen utveckling vilket kan vara ett utmärkt betyg gott som något. Att de tr'nande finner verksamheten så tillfredsställande är en av de framgångsfaktorer organisationen till stor del kan vila sin positiva utveckling på. Vi är även rekommenderade av utomordentligt kompetenta ledare från olika delar av världen vilket etablerar S.G.A.K som en mycket väl vald plats för dig själv att börja din egen kampkonstresa hos.
Director Mats Lilja står själv som referent hos andra organisationer som valt att använda honom som referens genom hans djupa kunskap, långa erfarenhet och höga kompetens. En ära både för honom och för S.G.A.K att ledas av en så välmeriterad Shihan.


Ring oss på 0737070205