Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Karatefilosofi

Ring oss på 0737070205

Dojoregler

Våra dojoregler är främst trivselregler i traditionell japansk karateanda. Alla följer dessa trivselregler jämlikt i verksamheten. OBS: Alla dessa punkter kan först verka överväldigande men är inget Du prompt behöver memorera. Det är naturligtvis bra att Du känner till och därmed kan följa de trivselregler vi praktiserar och Du kommer få en vägledning i dessa under din träning. Att studera trivselreglerna är ett bra sätt att förbereda sig i sin träning och varför inte anamma delar av den även utanför dojon i en övergripande anda av respekt och med ett sinne för detaljer.

● Dojon är en plats där Du får träning och undervisning.  Kom i så god tid till träningen som möjligt och uppträd artigt och korrekt. 

● Var hjälpsam mot Dina träningskamrater och känn ansvar för dem i Dojon. 

● Innan Du går in eller ut från Dojon stannar Du och hälsar med ett ljudligt ”USS”.   Bär inte skor i Dojon.  Undantag från detta är om du av "medicinska" skäl önskar bära särskilda ”kampkonstskor” för inomhusbruk.  Tala alltid med din instruktör för att få dennes godkännande.

● Av artighet titulerar vi alltid instruktör med svartbälte över 3 DAN med SENSEI  ("Lärare / Instruktör").  I Dojon tituleras instruktör med svartbälte upp till 2 DAN alltid med SENPAI. En karatelärare över 5 DAN vilken erhållit titeln ”Shihan” tituleras med detta i alla karatesammanhang eller liknande situationer i och utanför dojo. Det är synnerligen artigt att även i andra sammanhang titulera instruktörer på detta sätt om Er relation endast är genom din Koryukan.

● När någon av instruktörerna (vilka erhållit Yudansha—Svart Bälte) kommer in i dojon, skall den bland de närvarande eleverna som först observerar den inträdande, påkalla uppmärksamhet med ett ljudligt ”KIOTSKI ”.  Alla i Dojon upphör då med sin verksamhet och vänder sig mot den inkommande instruktören.  Därefter fortsätter den som påkallat uppmärksamheten med att presentera instruktören. Detta sker givetvis endast vid det första tillfället instruktören kommer in i dojon för det aktuella träningspasset. Detta är ett praktiskt sätt att göra de tränande medvetna om att instruktören har kommit och att träningen snart skall börja. Ett exempel:  ”KIOTSKI ” (Alla vänder sig mot instruktören) --- Shihan-Ni  (eller Sensei-Ni / Senpai-Ni) ---  REI,  (varvid alla bugar och hälsar med ”USS”). 

● Undervisa inte på egen hand en lägre graderad och / eller mindre erfaren elev, utan att först få godkännande av Din instruktör. 

● För vår trivsel skall Dojon hållas ren och i ordning  (Tveka alltså inte att städa upp eller torka golvet). 

● Rökning i Dojon är absolut förbjudet, likaså träning under påverkan av alkohol eller droger.  Inget ”tuggummituggande” i Dojon!

● En ren och komplett Karate-Gi (Karatedräkt),  "personlig renlighet" och inte "för" långa naglar är självskrivet för varje Karate-Ka.

● Under träning får inte örhängen, ringar eller andra synliga smycken bäras. Karate-Gi bör inte ha andra märken än klubb/stilsymbol och eventuellt klubbmärke.  Tala med din Instruktör om du är osäker.

● Innan träningen börjar respektive slutar genomför vi alltid en kort bugningsceremoni, där vi visar respekt och vördnad mot varandra, vår instruktör och vår Karatestils grundare. Ceremonin kan utföras stående (Tate) eller sittande på knä (Seiza). Instruktören ger anvisning om vilken ceremoni som skall utföras. Den högst graderade (mest erfarne) eleven sköter ceremonin.  Notera att vår verksamhet är en sekulariserad verksamhet och alla förväntas buga inför varandra oavsett vilka religiösa preferenser man har utanför dojon.

●  Följ instruktörens anvisningar noga och försök träna under så stor koncentration och tystnad som möjligt.  Avbryt eller tala inte samtidigt som din  instruktör, då detta givetvis är oartigt och samtidigt ökar risken för en träningskamrat att missförstå ett viktigt moment.  Fråga däremot gärna och ofta efter det att din  instruktör är klar med instruktionen.

● När Du fått hjälp eller blivit rättad av din instruktör svarar Du med ett ljudligt  ”HAI ”, vilket betyder "Jag förstår". Detta är ett mycket uppskattat hjälpmedel för instruktören som omedelbart då får bekräftat att dennes instruktion varit tydlig.

●  Om du inte deltar i träningen se på under tystnad och stör inte träningen. 

● Om du kommer för sent utför Du bugningsceremonin på egen hand i Seiza. Därefter hälsar Du din instruktör med ”USS” och inväntar att dennes signal att Du kan delta i träningen. 

● Om Du måste lämna träningen före utsatt tid talar Du om det för instruktören innan träningen börjar.  Utför bugningsceremonin på egen hand före Du lämnar Dojon. 

●Om Du under träningen av hastigt påkomna skäl måste lämna dojon, informera  först din instruktör innan Du avbryter din träning. Utför bugningsceremonin på egen hand innan Du lämnar Dojon. 

●  Lämna aldrig Dojon - av något skäl -  utan att först tala med Din instruktör!  (Instruktören känner ansvar för Dig och det uppfattas som mycket oartigt att minska dennes möjlighet att ge Dig assistans om du t ex inte mår bra ).

●  I Dojon sitter man på golvet,  i antingen Seiza,  eller i Hansa (”Skräddarställning”).  Sitt inte på eventuella bänkar i Dojon, då Du deltar i träning.

●  Respektera alltid din instruktör och dina träningskamrater och bemöt dem på ett trevligt vis. Det är din instruktör som kan ställa verksamhetsmässiga krav på dig (hjälpa till osv), det är inte Du som ställer krav på instruktören.Ring oss på 0737070205