Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Organisation

Ring oss på 0737070205

Swedish Goju Association and Koryukan

  1. INLEDNING
  2. VÄRDET MED VÅR ORGANISATION
  3. HISTORIA
  4. EXAMINATOR OCH KOMMITTÉER

INLEDNING

S.G.A.K. är den enda organisationen i Sverige som med lineage och licens kan leverera Goju Ryu Karate, Ryukyu Kenpo Karate-Jutsu och Koryu Uchinadi under ett och samma tak vilket vi är otroligt stolta över.

Det innebär att vi innehar de interntionella licenser att bedriva den verksamhet som vi presenterar för dig som utövare. Det innebär också en helhet som omfattar oerhört mycket mer än en enskild tolkning av "karateträning" som är det absolut vanligaste inom olika verksamheter idag. Dessutom kan organisationen presentera en harmonisk koppling mellan dessa system på ett djup som sällan presenteras på ett motsvarande vis. Organisationen omfattar många utövare i alla åldrar över fem år runt om i olika anslutna Koryukans där vi alla tillsammans på olika nivåer kan förkovra oss i en tämligen komplett representation av genuin kampkonst och kampsport.


VÄRDET MED VÅR ORGANISATION

Organisationens är ovärderlig för oss som vill lära denna fina och omfattande träningsform, då vi genom denna kan arrangera verksamheten på ett så jämlikt vis för alla Koryukans och dess utövare. Organisationens grundare innehar licenser för logotype och verksamhet att bedriva denna på så sätt den är arrangerad idag. 

Genom en gemensam organisation för alla lokala verksamheter försöker vi minimera kostnader vilket ger syftar till att ge låga administrativa avigfter som möjligt. Organisationen har ett omfattande internationellt kontaktnät vilket medför att den verksamhet som deltagaren är med i också är etablerad på ett genuint vis, jämfört med de verksamheter som saknar samma internationella erkännande. Organisationen hanterar även frågor om graderingar, lägerverksamhet, seminarier och utbildning av instruktörer. Organisationen kan även hjälpa nyetablerade Koryukans den första tiden i sin verksamhet för att tillse att även mindre orter kan få tillgång till kvalitativ träning.


HISTORIA

För S.G.A.K. har det sedan starten alltid varit viktigt med begreppen "Kaizen (改 善) och "On Ko Chi Shin (温 故 知 新)" Begreppet "kaizen" - den ständiuga utvecklingen - kännetecknar vår karateträning på indivdnivå såväl som på organisationsnivå. On Ko Chi Shin - "att studera det gamla för att bättre föstå det nya" är ett exempel på vår Koryu Karates förmåga att ge djuare förståelse i de nya karateformerna som saknar denna insikt. Alla kan genom sin träning hos oss utveckla en förmåga att resa sig från livets utmaningar och motgångar genom sin karateutbildning.

S.G.A.K. kom därför att konstituerades utifrån viljan att bedriva kampkonstundervisning på ett seriöst vis jämfört med den lösa organisering utan riktning och mål som existerade tidigare. Detta understryker vikten av kompetens, välvilja, ambition, noggrannhet, erfarenhet och kunskap för att leda och driva en nationell kampkonstverksamhet. S.G.A.K. är därför en utbildnings- och kunskapsorienterad organisation som idag verkar som paraplyorgansiation för sina ingående Koryukans.

En historiskt motiverande faktor kring organisationens uppkomst och följande konstitution arbetade var just att vi som ville utveckla den vidare till Koryukannivå behövde kunna göra detta för de tränandes bästa och att utveckla alla delar av verksamheten. Precis som begreppet Kaizen innebär. Att lyfta sig över det som inte ville förändras i tron att kampkonsten var något "statiskt" vilket den aldrig varit gjorde att vi kunde lämna gamla "surdegar" bakom oss och nu utveclas vidare till det vi kunnat bli idag.


EXAMINATOR OCH KOMMITTÉER

S.G.A.K. har idag olika kommittéer som förvaltar olika delar av verksamheten. En framträdande sådan kommittée är graderingskommittéen som ansvarar för gradering på svartbältesnivå. Kommittéen stämmer av att den graderande uppfyller de enligt vårt curriculum existerande och omfattande villkoren för att erhålla en ny DAN-grad (svartbältesgrad).

Ring oss på 0737070205