Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Organisation

Ring oss på 0737070205

Swedish Goju Association and Koryukan

  1. INLEDNING
  2. VÄRDET MED VÅR ORGANISATION
  3. HISTORIA
  4. EXAMINATOR OCH KOMMITTÉER

INLEDNING

S.G.A.K. är den enda organisationen i Sverige som med lineage och licens kan leverera Goju Ryu Karate, Ryukyu Kenpo Karate-Jutsu och Koryu Uchinadi under ett och samma tak.

Det innebär att vi innehar interntionella licenser att bedriva den verksamhet som vi presenterar för dig som utövare. Det innebär också en helhet som omfattar oerhört mycket mer än en enskild tolkning av kampkonst som är det absolut vanligaste idag. Dessutom kan organisationen presentera en harmonisk koppling mellan dessa system på ett djup som aldirg tidigare presenterats på samma vis. Organisationen omfattar många utövare i alla åldrar runt om i olika anslutna Koryukans där vi alla tillsammans på olika nivåer kan förkovra oss i en komplett representation av genuin kampkonst och kampsport.


VÄRDET MED VÅR ORGANISATION

Organisationens är ovärderlig då vi genom denna kan arrangera verksamheten på ett så jämlikt vis för alla Koryukans och dess utövare. Organisationen har licenser för logotype och verksamhet att bedriva denna med samma villkor och jämlikt för alla med gemensamma förutsättningar. Organisationen representerar de kampkonster vi undervisar på ett unikt vis och finner ingen exakt motsvarighet någon annanstans i landet.

Genom en gemensam organisation för alla lokala verksamheter kan vi minimera kostnader vilket ger så låga administrativa avigfter som möjligt. Förvisso har organisationen ett omfattande internationellt arbete vilket medför att den verksamhet som deltagaren är med i också är etablerad på ett mer genuint vis än de som saknar samma internationella etablerade kontaktnät och historiskt förankrade verksamhet. Organisationen hanterar även frågor om graderingar, lägerverksamhet, seminarier och utbildning av instruktörer i sin egen Honbu-Dojo. Organisationen kan även hjälpa nyetablerade Koryukans den första tiden i sin verksamhet för att tillse att även mindre orter kan få tillgång till kvalitativ träning.


HISTORIA

Organisationens historia är sprungen ur en tid med ett antal olika händleser och omständigheter. Egentligen är grundorsakerna från en svår tid med negativa upplevelser och genom att nämna dessa förutsättnigar här kan vi påvisa att vi genom erfarnhet från det mörka kan resa oss upp och tillsammans skapa något ljust och positivt.

För oss ansvariga i S.G.A.K. var det viktigt med begreppen "Kaizen (改 善) och "On Ko Chi Shin (温 故 知 新)" Begreppet "kaizen" - den ständiuga utvecklingen - kännetecknar vår karateträning på indivdnivå såväl som på organisationsnivå. On Ko Chi Shin - "att studera det gamla för att bättre föstå det nya" är ett exempel på vår Koryu Karates förmåga att ge djuare förståelse i de nya karateformerna som saknar denna insikt. Alla kan genom sin träning hos oss utveckla en förmåga att resa sig från livets utmaningar och motgångar genom sin karateutbildning.

S.G.A.K. kom därför att konstituerades utifrån viljan att bedriva kampkonstundervisning på ett seriöst vis jämfört med den lösa organisering utan riktning och mål som existerade tidigare. Detta understryker vikten av kompetens, välvilja, ambition, noggrannhet, erfarenhet och kunskap för att leda och driva en nationell kampkonstverksamhet. S.G.A.K. är därför en utbildnings- och kunskapsorienterad organisation som idag verkar som paraplyorgansiation för sina ingående Koryukans.

Åren innan organisationens konstitution arbetade våra ansvariga instruktörer för att driva organisationen med parter som inte delade synen på seriöst genomförande, hade en ovilja att lära nytt och en ovilja att själva utvecklas som instruktörer. För S.G.A.K. är ambitionen att samarbeta och utvecklas tillsammans på ett så givande vis.

En del i detta självsanerande arbete var att uppriktigt och tydligt acceptera hur inkomplett den "vanliga" stilbundna sportkaraten är ur karatens helhetsperspektiv krävde självinsikt och mognad som anståer en sann karatelärare, Det är alltid svårt att finna insikt i att det man lärt under de senaste åren rymmer många brister och inte kan ge svar på karatens omfattande djup. Vi såg tidigt att den trevliga sportkaraten behövde kompletteras med mycket större djup, analys, kunskap och andra perspektiv. Detta blev grunden till hur vi med hårt arbete kunde forma S.G.A.K. till den framgång vi ser idag.

Solskenshistorier börjar ofta ur svåra tider!


EXAMINATOR OCH KOMMITTÉER

S.G.A.K. har idag olika kommittéer som förvaltar olika delar av verksamheten. En framträdande sådan kommittée är graderingskommittéen som ansvarar för gradering på svartbältesnivå. Kommittéen stämmer av att den graderande uppfyller de enligt vårt curriculum existerande och omfattande villkoren för att erhålla en ny DAN-grad (svartbältesgrad).

Ring oss på 0737070205