Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Registrering

Skapa konto och bli medlem

Ring oss på 0737070205

STEG 1 / 4 - Förinformation

Först vill vi att Du tittar igenom några av våra dojoregler i hur vi respekterar varandra i verksamheten. Dessa regler är främst skrivna för vår verksamhetn i dojon men även den som tränar med oss online kan ta del av dem. Du behöver exempelvis inte klippa naglarna före din onlinetränine eller ha en karatedräkt.... Detta är generella trivselregler som vi alla följer jämlikt i verksamheten. För dig som är ny i verksamheten är det inget krav att memorera alla dessa punkter utan Du får en mycket god och ödmjuk vägledning in i verksamhetens omsorgsfulla utbildningsmiljö.

● Dojon är en plats där Du får träning och undervisning.  Kom i så god tid till träningen som möjligt och uppträd artigt och korrekt. 

● Var hjälpsam mot Dina träningskamrater och känn ansvar för dem i Dojon. 

● Innan Du går in eller ut från Dojon stannar Du och hälsar med ett ljudligt ”USS”.   Bär inte skor i Dojon.  Undantag från detta är om du av "medicinska" skäl önskar bära särskilda ”kampkonstskor” för inomhusbruk.  Tala alltid med din instruktör för att få dennes godkännande.

● Undervisa inte på egen hand en lägre graderad och / eller mindre erfaren elev, utan att först få godkännande av Din instruktör. 

● För vår trivsel skall Dojon hållas ren och i ordning  (tveka alltså inte att hjälpa till att städa upp eller torka golvet om Du får frågan. Bäst av allt är att hjälpa till på eget initiativ). 

● Rökning i Dojon är absolut förbjudet, likaså träning under påverkan av alkohol eller droger.  Inget ”tuggummituggande” i Dojon!

● En ren och komplett Karate-Gi (Karatedräkt),  "personlig renlighet" och inte "för" långa naglar är självskrivet för varje Karate-Ka.

● Under träning får inte örhängen, ringar eller andra synliga smycken bäras. Karate-Gi bör inte ha andra märken än klubb/stilsymbol och eventuellt klubbmärke.  Tala med din Instruktör om du är osäker eller behöver råd.

● Innan träningen börjar respektive slutar genomför vi alltid en kort bugningsceremoni, där vi visar respekt och vördnad mot varandra, vår instruktör och vår Karatestils grundare. Ceremonin kan utföras stående (Tate) eller sittande på knä (Seiza). Instruktören ger anvisning om vilken ceremoni som skall utföras. Den högst graderade (mest erfarne) eleven sköter ceremonin. Notera att vår verksamhet är en sekulariserad verksamhet och alla förväntas buga inför varandra oavsett vilka religiösa preferenser man har utanför dojon.

●  Följ instruktörens anvisningar noga och försök träna under så stor koncentration och tystnad som möjligt. 

●  Om du inte deltar i träningen se på under tystnad och stör inte träningen. 

● Om du kommer för sent utför Du bugningsceremonin på egen hand i Seiza. Därefter hälsar Du din instruktör med ”USS” och inväntar att dennes signal att Du kan delta i träningen. 

● Om Du måste lämna träningen före utsatt tid är det bra om Du nämner detta till instruktören innan träningen börjar.  Utför bugningsceremonin på egen hand före Du lämnar Dojon. 

●Om Du under träningen av hastigt påkomna skäl måste lämna dojon, informera  först din instruktör innan Du avbryter din träning. Utför bugningsceremonin på egen hand innan Du lämnar Dojon. 

●  Lämna inte Dojon - av något skäl -  utan att uppmärksamma din instruktör om detta såvida det inte är en drickapaus. Dock måste Du alltid meddela instruktören om Du inte mår bra.  (Instruktören känner ansvar för Dig och det uppfattas som mycket oartigt att minska dennes möjlighet att ge Dig assistans om du t ex inte mår bra ).

●  I Dojon sitter man på golvet,  i antingen Seiza (på knä),  eller i Hansa (”skräddarställning”).  Sitt inte på eventuella bänkar i Dojon, då Du deltar i träning eftersom det anses vara oartigt.

●  Respektera alltid din instruktör och dina träningskamrater och bemöt dem på ett trevligt vis.


GODKÄNN OCH GÅ VIDARE


Ring oss på 0737070205