Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Presentation

Ring oss på 0737070205

Presentation - Fördjupning och hur Du väljer rätt?

Hur kan man hitta rätt i utbudet?

En vanlig karateklubb erbjuder främst karate som idrott och sport, vi kallar det konceptet "sportkarate". Denna träningsform är dynamnisk och innehåller många idrottsmoment och riktar sig främst till den fysiska utvecklingen. I en Koryukan börjar din träning med sportkaratekonceptet men parallellt med detta genomsyras träningen även av de djupare aspekterna med fokus på den österländska helhetssynen på människan och dess utveckling. De enkla ("Omote") förklaringsmodeller som man i Sportkaraten nöjer sig med är något helt annat i en Koryukan som sträcker sin träning och analys ("Bunkai") till en helt annan nivå. I en Koryukan kan man till och med undervisa i flera olika kampsystem parallellt där man vävt ihop dessa med en unik kunskap och metod. I en karateklubb tränar man "en stil av karate" (t.ex Goju, Wado, Shito Shotokan etc.) vilket kan räcka till för den som inte visste om detta från början. Vad som är bäst för dig eller din familj är dock helt beroende på Era önskningar och behov.

Så här långt i beslutsprocessen har Du nu att fundera över "Karateklubb" eller en "Koryukan"? En annan faktor av betydelse kan vara prisbilden att träna - i synnerhet om Ni är många som vill delta från samma familj - och det kan vara svårt att jämföra vad man får för sin avgift. Vissa tycker att "träning och idrottsrörelse ska vara gratis" och att andra människor utan ersättning ska sysselsätta dem och deras barn två gånger i veckan gratis. Detta är naturlligtvis i verkligheten ett grovt missförstånd. Det ideella arbetet och definitionen riktar sig främst till alla tränande utöver själva instruktören där medlemmarna (eleverna) ideellt kan hjälpa till att sätta upp affischer, ordna gemenskapsaktiviteter, hålla rent i dojon, hjälpa till med uppvärmning (om sådan komptetens inhämtats genom träning i din Koryukan och på uppdrag av läraren) och så vidare. Att förstå produkt, räkna träningstid, analysera erfarenhet hos de som leder verksamheten (professionell lärare eller hobby/kvällssyslande tränare), om det finns en organisation med genuin koppling till det produkten representerar (koppling till japan/okinawa och/eller certifierade av internationell organisation med erkända mästare) tillsammans med andra tillgängliga alternativ och sedan dessutom jämföra dessa gör att man kan bli matt för mindre. En bra insikt kan vara att känna till att oavsett var Du tränar brukar trots allt karateträning kosta ungefär lika mycket så det kan vara en idé att titta lite på de andra nämnda frågeställningarna redovisade här.

Om man till en början är inne på att "avståndet till dojon" är det främsta kriteriet som avgör vart man börjar träna är det rimligt i ljuset av ovan nämnda att man möjligen kan vara lite galet ute, men samtidigt är detta ett helt begripligt tänk om man inte är insatt i ämnet. Om "avståndet" oavsett övriga kriterier ändå är viktigast är det naturlgitvis det som måste vara vägledande i ditt eller Ert fall. Finns det dock möjlighet att ta med fler kriterier är det högst sannolikt att denna vägledande information kan ge dig svar på det Du söker. Det kan visa sig vara värt att "åka lite längre" för något som i slutändan visar sig vara mycket "bättre" för just dig eller Er. Titta därför gärna runt på lite olika alternativ för att få en övergripande uppfattning.

SNABBA FAKTA KRING VÅR VERKSAMHET:
- Våra Koryukans är anslutna till en gemensam nationell organisation med verksamheter som samverkar med varandra. Det innebär att alla tränande i en Koryukan enkelt även kan träna extra i en annan ansluten Koryukan inom vår organisation.

- Vi undervisar i tre parallella kampsystem som i harmoni tillsamans erbjuder mycket mer än hos ett enda sportorienterat system som en karateklubb erbjuder. I den moderna sportkaraten är exempelvis självförsvarsträningen underordnad och erbjuder inte en komplett metodik i detta avseende.

-- Vi har stor erfarenhet att undervisa i karate under översyn av vår Director med 40 års erfarenhet och som erövrat inte bara ett utan fyra svarta bälten upp till en nivå av 7 DAN. Vi är därmed stor sannolikhet den verksamhet med djupast erfarenhet och kunskap på de orter vi där vi är  verksamma. Vi betraktar oss, trots denna erfarenhet, alltid som "elever" då vi menar att vår karate är ett livslångt lärande.

- Våra brunbältesnivå representerar en normal svartbältesnivå vilket innebär att de brunbälten som leder träning och medverkar i Svartbältesprogrammet har mycket omfattande träning och utbildning bakom sig. Något Du kan känna trygghet i och också därmed förstå att svart bälte är en nivå som inte är jämförbar mellan olika organisationer. Hos oss finner Du därför aldrig barn med svart bälte där åldersgränsen för att bli behörig till svartbältesgradering är 18 år och rekommendationen lägst 20 år. Barn har rätt att vara barn och deltar på sina villkor.

- Organisationen leds ytterst av vår professionella Director som arbetar heltid med karate och att utveckla organisationen mot gemensamma mål tillsammans med våra kompetenta ledare ute i de lokala verksamheterna.

- Organisationen är erkänd internationellt och vår Director är graderad i rakt nedstigande led av högt rankade internationella stilmästare.

- Träningsavgiften hos oss är likvärdig med de flesta karateklubbar men vår medlemsavgift kan i vissa fall ligga lite högre räknat per år eftersom vi har en så omfattande tillhörighet och varaktigt samarbete med internationella organisationer.

- Organisationen driver en egen huvuddojo med ensamrätt där specialträning, seminarier, kurser och instruktörsutbildning erbjuds i olika sammanhang.

- Vi värnar särskilt om barnen och deras utveckling. Vi har därför arrangerat extra grupper i flera Koryukans med detta behov just riktade till barn i utvecklingsfasen 5 - 7 år (Karate-Kids)

- Utöver att Du kan korsträna mellan olika Koryukans inom Sverige har Du som med lite tids tränande även tillgång till att träna i våra internationella Koryukans om Du råkar befinna dig i annat land (se lista på urvalda länder nedan) och om det skulle vara aktuellt för dig.


SLUTLIGEN
De allra flesta karateverksamheter Du kommer komma i kontakt med under ditt sökande, är helt vanliga, trevliga och sportinriktade "karateklubbar" där man tränar en enskild stil ur endast ett idrottsligt perspektiv, vilket absolut kan vara tillräckligt och tillfredsställande för många - i alla fall till en början. Det sportsliga, trevliga och idrottsliga delar förhoppningsvis alla karateverksamehter om de leds på ett vettigt vis. Med tiden utvecklas dock oftast intresset till att betyda något mer såsom intresse för karatens kulturella, historiska, filosofiska, personlighetsutvecklande och ursprungliga självförsvarssida, beroende på hur det egna intresset utvecklas. Plötsligt en dag står det klart att den moderna sportkaraten saknar djupare förståelse för dels vad teknikerna man undervisar egentligen betyder och innebär och dels som den riktigt personlighetsutvecklande verksamheten vilken erbjuds i en Koryukan (skola som också omfamnar de äldre och ursprungliga lärorna).

Karate kan engagera människor under hela livet och det behövs aldrig några särskilda gymnastiska talanger för att börja. Är Du kvinna eller man i "medelåldern" finns det absolut en plats för dig i vår verksamhet. Man behöver inte vara "barn eller ungdom" för att träna karate med oss. Tvärtom har vi många familjer och vuxna som ser tjusningen i att träna med oss. Det kan med all sannolikhet också gälla dig/Er! Vi börjar vår under visning med Sportkaraten, som är en idrottslig och rolig del av karatens helhet men den måste kopmpletteras med andra karatesystem (Koryu) för att bli komplett. Detta kan vara viktigt att känna till att karate idag ser ut på detta vis.

Det är förvisso naturligt att man genom åren förenklade och rationaliserade bort en stor del av vad karatens ursprungliga innehåll vilket kom att skapa den "nya" och "moderna" Sportkaraten. En kortfattad förklaring till varför denna process påbörjades var att Japan som nation själv genomgick många stora samhälleliga förändringar. Dels fick karaten i det "nya och moderna" Japan en ny "inriktning" och dels fick denna nya inriktning som konsekvens att man alltså rationaliserade kunskap vilken aktivt plockades bort "som oväsentlig". Man sökte nu att forma en sport i vilken man kunde hålla tävlingar och samla nationen under traditioner tillsammans med positiv anda (spirit). Många kampsystem blev därmed till sportsystem och i denna process en förenklad kopia av sitt forna ursprung och därmed förminskat från sin historiska funktion.

En annan aspekt är att kunksaper som gått förlorade i denna process sedan fallit i glömska vilket i nutid innebär att det inom den nya moderna karaten saknas kunskap om karatens helhet och teknikernas innebörd. I den moderna sportkaraten har dessa teknikers innebörd en felaktig förklaringsmodell där man i efterhand försökt återskapa (reverse enginering) vad en teknik tycks vara syftad till. Detta är inte situationen inom den Koryu Karate som vi förmedlar. Genom dessa (naturliga?) processer har vår verksamhet därför idag valt att sedan länge utvecklats vidare från just "trevlig karateklubb " till" trevlig licensierad Koryukan" som undervisar i vad vi beskriver som "karatens ursprungliga österländska helhetssyn på människan och dess utveckling". Sportkarate har däremot många värdefulla funktioner som vi tagit fasta på. Vår sportkarate lärs ut genom en av de fem stora japanska sitlarna och i vårt fall är det Goju Ryu Karate-Do ("Do" är den nya moderna karatens terminologi och innebär "väg", alltså Karat-Te, den tomma handens väg och utveckling).

En sak är som sagt helt säker och det är att intresset förändras med tiden och det ursprungliga skälet som en gång fick dig att besöka dojon för första gången, kommer kompletteras med en mängd andra och nya aspekter. Det kan då vara viktigt att den verksamhet Du valt faktiskt då kan leverera detta så Du inte känner att Du spenderat tid i något Du i efterhand sedan finner vara en återvändsgränd och därmed bli ett "fall på eget grepp".

Denna utvecklingsprocess har vår egen organisation passerat genom vår ansvarige Director och huvudinstruktör som under 40 år varit aktiv inom det område Du nu nyfiket vill ta ditt första steg. Du kan inte bli mer välkommen!

Registrera dig idag
Genom att registrera dig idag säkrar Du en plats i din Koryukan. Det kostar ingenting och Du kommer få ett svar per epost med länk till prislistan och mer information som referens. Du kommer också få en länk till ett värdebevis som Du kan ladda ner, skriva ut och fylla i. Ta med detta värdebevis till dojon i din Koryukan och lämna det till instruktören som ansvarar för träningen vid tillfället. Värdebeviset är till för att aktivera dina provträningar och visa att Du genomfört registreringen på våra sidor. OBS: Dina uppgifter vilar tryggt hos oss och kommer inte lämnas ut till tredje part för marknadsföring. Dina uppgifter raderas om Du inte väljer att börja.

Det är först efter att Du provtränat två gånger efter din inskrivning som Du behöver betala dina träningsavgifter.


Registrera dig här!


Ring oss på 0737070205